Anestézie

znecitlivění, umrtvení

Relevantní k anestézie