Báze

základ, základna, podklad, východisko, zásada, alkálie

Relevantní k báze