Hranol

mnohostěn (pravidelný), prizma

Relevantní k hranol