Kanál

stoka, odtok, náhon, potrubí, průplav, průliv, pásmo, frekvence

Relevantní k kanál