Kritický

zkoumavý, hodnotící, soudný, osudný, rozhodný, rozhodující, vážný, těžký, svízelný

Relevantní k kritický