Lhostejnost

nevšímavost, netečnost, vlažnost, apatičnost, indiference, otrlost, otupělost

Relevantní k lhostejnost