Mizerný

špatný (herec), nedobrý, bezcharakterní (člověk), darebácký, ničemný, hanebný, nepatrný (plat), bezvýznamný, nicotný, ubohý, zbědovaný

Relevantní k mizerný