Napětí

neklid, nepokoj, úsilí, vypětí (nervové), rozpor, rozepře, neshoda, pnutí (vnitřní)

Relevantní k napětí