Neučený

prostý, neškolený, nevzdělaný, necvičený

Relevantní k neučený