Odbytý

překonaný, vyřízený, přežilý, zastaralý, zběžný, ledabylý, nepořádný, povrchní

Relevantní k odbytý