Odůvodněný

zdůvodněný, důvodný, oprávněný, opodstatněný, doložený, prokázaný

Relevantní k odůvodněný