Planě

naplano, jalově, marně, zbytečně, neužitečně, plodně, divoce

Relevantní k planě