Přežilý

zastaralý, překonaný, nečasový, neaktuální

Relevantní k přežilý