Přiměřený

náležitý, patřičný, vhodný, příhodný, příslušný, uměřený

Relevantní k přiměřený