Promarnit

promrhat (čas), prohýřit, prodrbat

Relevantní k promarnit