Různost

rozdíl, diference, odlišnost, odchylnost, stejnost

Relevantní k různost