Slušnost

způsobnost, zdvořilost, sprostota, vulgárnost

Relevantní k slušnost