Soucit

útrpnost, soustrast, slitování, smilování, vcítění

Relevantní k soucit