Spor

neshoda, konflikt, hádka, rozepře, svár, nesrovnalost, rozpor, kontradikce

Relevantní k spor