Trouchnivět

tlít (trám), práchnivět, puchřet

Relevantní k trouchnivět