Urovnaný

vyrovnaný, harmonický, souladný, srovnaný, uspořádaný, upravený

Relevantní k urovnaný