Vyslovit

vyjádřit <co>, pronést, proslovit, ustanovit, vyhlásit, nařídit

Relevantní k vyslovit