Vzkvétat

rozkvétat, kvést, prospívat (hospodářství), prosperovat

Relevantní k vzkvétat