Zabrat se

pohroužit se do (čtení), ponořit se, zahloubat se, oddat se <čemu>

Relevantní k zabrat se