Zoufalý

beznadějný, marný, neutěšený, bezútěšný, hrozný

Relevantní k zoufalý