Contradictio in adjecto

Podobná k contradictio in adjecto