Aktualisace

oživení, zpřítomnění, aktualizování

Relevantní k aktualisace