Ani jeden

Ani jeden: žádný, žádný z uvedených možností.

Relevantní k ani jeden