Animalita

Animalita je filozofický termín, který odkazuje na přirozenou schopnost zvířat chápat svět kolem sebe a přijímat jeho význam.

živočišnost, smyslovost, pudovost

Relevantní k animalita