Antecedent

Antecedent je něco, co předchází nebo jehož výsledkem je něco jiného. Obvykle se používá ve vztahu k událostem, vzorcům nebo ustanovením.

podmínka, předpoklad

Relevantní k antecedent