Antipatie

Antipatie je silná nesnášenlivost, nechuť či odpor k někomu nebo něčemu.

nechuť, odpor, nelibost, sympatie

Relevantní k antipatie