Apatičnost

Apatičnost je stav únavy a depresivní bezmoci, kdy člověk nemá zájem o nic.

Relevantní k apatičnost