Averze

odpor, nechuť, sympatie

Relevantní k averze