Bezděčný

mimovolný, samovolný, spontánní, nechtěný, úmyslný, záměrný

Relevantní k bezděčný