Běžet

Běžet je pohyb, kdy člověk používá obě nohy k pohybu dopředu rychle a systematicky.

utíkat, rychle jít, stát, pohybovat se (chůzí), jít, fungovat (stroj), pracovat, být v chodu, pokračovat, plynout, probíhat, závodit (v běhu), mazat, zdrhat, valit, hrnout, trtat

Relevantní k běžet