Běžet

Běžet znamená velmi rychle se pohybovat, obvykle ve směru od A do B.

utíkat, rychle jít, stát, pohybovat se (chůzí), jít, fungovat (stroj), pracovat, být v chodu, pokračovat, plynout, probíhat, závodit (v běhu), mazat, zdrhat, valit, hrnout, trtat

Relevantní k běžet