Bezohlednost

Bezohlednost je stav, kdy se někdo chová způsobem, který je nezájmem o potřeby druhých lidí.

Relevantní k bezohlednost