Bezvýhradně

Bezvýhradně znamená úplně, naprosto, bezpodmínečně a nezávisle.

Relevantní k bezvýhradně