Biflovat

Biflovat znamená systematicky se učit, aby člověk později mohl bezchybně zopakovat.

učit se <co> nazpaměť, dřít, zupat se

Relevantní k biflovat