Bití

Bití je fyzický kontakt, který může zahrnovat kopání, plácání nebo údery nebo jiné fyzické útoky.

Relevantní k bití