Bití

Bití je fyzické napadání člověka, způsobující bolest, zranění nebo poranění.

Relevantní k bití