Bití

Bití je fyzické napadání nebo přepadení vyvolané agresemi.

Relevantní k bití