Bití

Bití je fyzické napadání, které může být fyzicky bolestivé, psychicky traumatizující a vyvolává strach.

Relevantní k bití