Bitka

Bitka je ozbrojený střet mezi dvěma nebo více stranami za účelem získání nebo udržení moci.

půtka, šarvátka, potyčka, řež, srážka, rvačka, seč

Relevantní k bitka