Blahopřání

Blahopřání je projev přání štěstí, úspěchu nebo úlevy v případě oslavy, svátku nebo jiné příležitosti.

přání, gratulace

Relevantní k blahopřání