Blížit se (o čase)

Přibližovat se k určitému času/okamžiku.

Relevantní k blížit se (o čase)