Blížit se (věk)

Přibližovat se k vyššímu věku, což znamená dozrávat a stárnut.

Relevantní k blížit se (věk)