Brát se

Brát se znamená uzavřít sňatek a stát se manželi.

ujímat se <čeho>, zastávat se <čeho>, starat se <o co>, pocházet <odkud>, objevovat se <kde>, mít původ <v čem>, jít <kam>, kráčet, směřovat, mít namířeno, ubírat se, ženit se, vdávat se, vstupovat do manželsví, uzavírat sňatek

Relevantní k brát se