Budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

Relevantní k budit <koho>