Burcovat <koho n. co>

Burcovat: vzbuzovat pozornost, povzbuzovat k činu.

Relevantní k burcovat <koho n. co>